دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • بیوتکنولوژی مواد غذایی
 • عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی
 • اصول نگهداری و بسته بندی مواد غذایی
 • بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

 • جایزه مؤلف نمونه کشور جهت تألیف کتاب دانشگاهی میکروب­های بیماری­زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت­های غذایی (چاپ دانشگاه تهران)، سال 1379.
 • دریافت جایزه به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران، سال 1380.
 • دریافت جایزه به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران،سال1382

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

 • عضو کمیته علمی مجله دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی مجله بین­ المللی شیلات (مؤسسه تحقیقات شیلات ایران)
 • عضو کمیته علمی مجله پروهش و سازندگی  (وزارت جهاد)

زمینه های تدریس

 • ایمنی میکروبی مواد غذایی
 • کنترل کیفی مواد غذایی (میکروبی)
ودود رضویلر

ودود رضویلر

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^